Μ. Αλεξάνδρου 1, Πάτρα
+30 2610962896 | 2610962875-78
dmgsecr@upatras.gr

Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) με τίτλο

Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων

του τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και του Πανεπιστημίου Πατρών.


ΦΕΚ Ίδρυσης: Τεύχος Β’, Αριθμός Φύλλου 3092, Αριθμός Απόφασης: 137/868/20248

Μετάβαση στο περιεχόμενο