Μ. Αλεξάνδρου 1, Πάτρα
+30 2610962885 | 2610962876-79
dmgsecr@upatras.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο ΠΜΣ “Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων” για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο ΠΜΣ “Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων” για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μετάβαση στο περιεχόμενο