Μ. Αλεξάνδρου 1, Πάτρα
+30 2610962896 | 2610962875-78
dmgsecr@upatras.gr

Τροποποίηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Τροποποίηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Τροποποίηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) με τίτλο

Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων

του τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και του Πανεπιστημίου Πατρών.


ΦΕΚ Τροποποίησης: Τεύχος Β’, Αριθμός Φύλλου 3245, Αριθμός Απόφασης: 44839

Μετάβαση στο περιεχόμενο